ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักด้วยจุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus spp.

 

เป็นผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักด้วยจุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus spp. ร่วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae พร้อมสารเสริมชีวนะจุลินทรีย์โปรไบโอติก Bacillus subtilis ที่มีคุณสมบัติช่วยย่อยสารอินทรีย์ตกค้างในระบบย่อยอาหารของสัตว์ จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก PRO SB  เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย คัดแยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองทางภาคอีสาน ทำการจัดจำแนกสายพันธุ์ด้วยเทคนิคทางด้านอณูพันธุ์ศาสตร์ (Molecular genetic) เป็นจุลินทรีย์ที่ถูกคัดเลือกจากความสามารถในการย่อย Oligosaccharides (Stachyose และ Raffinose) จึงเพิ่มปริมาณน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ลด Hemi-cellulose (ส่วนหนึ่งของ fiber ในกากถั่วเหลือง) และยังเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิต Lactic acid และ Organic acids อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักด้วยจุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus spp.

ร่วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae พร้อมสารเสริมชีวนะจุลินทรีย์โปรไบโอติก Bacillus subtilis ที่มีคุณสมบัติช่วยย่อยสารอินทรีย์ตกค้างในระบบย่อยอาหารของสัตว์ จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก PRO SB เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย คัดแยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองทางภาคอีสาน ทำการจัดจำแนกสายพันธุ์ด้วยเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ (Molecular genetic) เป็นจุลินทรีย์ที่ถูกคัดเลือกจากความสามารถในการย่อย Oligosaccharides (Stachyose และ Raffinose) จึงเพิ่มปริมาณน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ลด Hemi-cellulose (ส่วนหนึ่งของ fiber ในกากถั่วเหลือง) และยังเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิต Lactic acid และ Organic acids อื่นๆ


คุณสมบัติ (Specification)

Protein (min.) 50.0% 
Moisture (max.)  10.0% 
Fat (Max.)  4.0% 
Crude Fiber (max.)  4.0% 
Ash (max.)  8.0% 
pH 5.0-5.5
Peptide solubility (min.)  3.5-4.0 g/100 g
Pepsin digestibility (min.)  93.0% 
Lactic acid  2.5-3.0 g/100 g
Bacillus subtilis (min.) 1.0x107  CFU/kg
Oligosaccharide (max.)  1.0%

สินค้าแนะนำ