โปร ไบโอเทค ฟีด

ขอแนะนำคุณค่าทางอาหาร สำหรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

โปร ไบโอเทค ฟีด - ขอแนะนำคุณค่าทางอาหารของกากถั่วให้สูงขึ้น สำหรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

สุกร

โปร ไบโอเทค ฟีด - ขอแนะนำคุณค่าทางอาหารของกากถั่วให้สูงขึ้น สำหรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

สัตว์ปีก

โปร ไบโอเทค ฟีด - ขอแนะนำคุณค่าทางอาหารของกากถั่วให้สูงขึ้น สำหรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

สัตว์เคี้ยวเอื้อง

โปร ไบโอเทค ฟีด - ขอแนะนำคุณค่าทางอาหารของกากถั่วให้สูงขึ้น สำหรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

สัตว์น้ำ

โปร ไบโอเทค ฟีด - ขอแนะนำคุณค่าทางอาหารของกากถั่วให้สูงขึ้น สำหรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

กุ้ง

โปร ไบโอเทค ฟีด - ขอแนะนำคุณค่าทางอาหารของกากถั่วให้สูงขึ้น สำหรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ เช่น สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง

Top Products

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้ทดแทนแหล่งโปรตีนจากสัตว์
BIO-BOME - ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมัก ด้วยจุลินทรียกลุ่ม Lactobacillus spp. ร่วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae

BIO-BOME

ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักด้วยจุลินทรียกลุ่ม Lactobacillus spp. ร่วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนหมัก สำหรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

read more

PRO SB ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมัก ด้วยจุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus spp. ร่วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae พร้อมสารเสริมชีวนะจุลินทรีย์โปรไบโอติก Bacillus subtilis ที่มีคุณสมบัติช่วยย่อยสารอินทรีย์ตกค้างในระบบยอ่อยอาหารของสัตว์

PRO SB

ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักด้วยจุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus spp. ร่วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae พร้อมสารเสริมชีวนะจุลินทรีย์โปรไบโอติก Bacillus subtilis ที่มีคุณสมบัติช่วยย่อยสารอินทรีย์ตกค้างในระบบย่อยอาหารของสัตว์

read more

อาหารเสริมชีวนะพร้อมโปรตีนย่อยง่าย PRO G-MAX สำหรับสัตว์ผลิตจากกากถั่วเหลืองคุณภาพสูง

PRO G Max

อาหารเสริมชีวนะพร้อมโปรตีนย่อยง่าย สำหรับสัตว์ผลิตจากกากถั่วเหลืองคุณภาพสูง ที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยวิธีธรรมชาติ สามารถนำ PRO G max ไปใช้ทดแทนโปรตีนเข้มข้น (Soy protein concentrate) หรือร่วมกับปลาป่น (Fish meal) ในสูตรอาหารได้

read more

Product Research and Development

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


 

บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำกัด

หรือเรียกพวกเราว่า “โปร ไบโอเทค”

ดำเนินการผลิตกากถั่วเหลืองหมักชีวภาพ (Fermented Soy Bean Meal Product) มาตั้งแต่ปีพ.ศ 2549 ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเน้นการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาเป็นอันดับแรก ตามนโยบายของบริษัท “Quality Come First” เพราะพวกเราโปร ไบโอเทค เชื่อว่าการตั้งต้นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ดี จะมีผลต่อผลผลิตของคู่ค้า และยังเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ตามห่วงโซ่อาหาร ของระบบ “Food safety”

 
 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

(Product Research and Development)

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถั่วหมักให้ดียิ่งขึ้นมาโดยตลอด จึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา โดยมีดร. วิเชียร ยงมานิตชัย เป็นที่ปรึกษาอาวุโสในการดำเนินงานร่วมกับทีมงานวิจัย เริ่มจากโครงการคัดแยดจุลินทรีย์สายพันธุ์ของไทย ที่มีคุณสมบัติที่สำคัญอันดับแรก คือความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงในการบริโภค เจริญได้อย่างรวดเร็ว ผลิตเอนไซม์ปริมาณสูง และคัดเลือกและนำไปทดสอบในกระบวนการหมัก พัฒนากระบวนการผลิต ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักคุณภาพสูงได้ในระดับอุตสาหกรรม เป็นผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์กลุ่ม Lactic acid bacteria ยีสต์ และเพิ่ม Bacillus spp. เพื่อให้จุลินทรีย์เหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนได้เป็นผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักที่มีคุณลักษณะตามความต้องการ ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น มีปริมาณกรดแลคติกสูง ขนาดโมเลกุลโปรตีนเป็นเปปไทด์สายสั้น โปรตีนละลายน้ำได้ดีขึ้น ค่าการย่อยเปปซิน (Pepsin digestibility) ดีขึ้น และกำจัดหรือลดปริมาณสารต้านโภชนะในกากถั่วเหลือง (Trypsin inhibitor, Lectin, Oligosaccharides และ β-conglycinin) สามารถนำไปใช้ทดแทนแหล่งโปรตีนจากสัตว์ เช่น ปลาป่นได้Request For Service


ที่อยู่ติดต่อ

บริษัท โปร ไบโอเทค ฟีด จำกัด
เลขที่ 91/1 หมู่ 1 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

Probiotechfeed Co.,Ltd.
91/1 MOO 1, TAMBOL NAKHOK, AMPHUR MUANG, SAMUTSAKHORN, 74000 THAILAND

เบอร์ติดต่อ

โทร. (034) 406574
โทรสาร. (034) 406575

TEL. +66 (34) 406 574
FAX. +66 (34) 406 575

อีเมล์

probiotechfeed@feed.ninenic.com
 

ติดต่อเรา

CAPTCHA code